faragam

آخرین اخبار در مورد ادعای جدید فرانسه علیه ایران

ادعای جدید فرانسه علیه ایران

ادعای جدید فرانسه علیه ایران به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، فرانسه امروز سه‌شنبه ایران را به نقض یک معاهده بین‌المللی برای مشخص کردن روابط کنسولی میان کشورها متهم کرد و مدعی شد که تهران با معیارهای دلبخواهانه اقدام به بازداشت اتباع کشورهای خارجی می‌کند.  در حال تکمیل... ...

ادعای جدید فرانسه علیه ایران

ادعای جدید فرانسه علیه ایران به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، فرانسه امروز سه‌شنبه ایران را به نقض یک معاهده بین‌المللی برای مشخص کردن روابط کنسولی میان کشورها متهم کرد و مدعی شد که تهران با معیارهای دلبخواهانه اقدام به بازداشت اتباع کشورهای خارجی می‌کند.  در حال تکمیل... ...

ادعای جدید فرانسه علیه ایران

ادعای جدید فرانسه علیه ایران به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، فرانسه امروز سه‌شنبه ایران را به نقض یک معاهده بین‌المللی برای مشخص کردن روابط کنسولی میان کشورها متهم کرد و مدعی شد که تهران با معیارهای دلبخواهانه اقدام به بازداشت اتباع کشورهای خارجی می‌کند.  در حال تکمیل... ...